Дата:
15. 09. 2019 г., Неделя
Времето в Кюстендил
Click for Kustendil, България Forecast
Валутен курс:
Туризъм, балнеология, култура в Кюстендил, град с осемхилядолетна история и традиции
    меню:

ЧиталищаЧ И Т А Л И Щ А
Н А   Т Е Р И Т О Р И Я Т А  Н А  К Ю С Т Е Н Д И Л С К А  О Б Щ И Н А

Читалище

Адрес

Телефон

1

“Братство”

2500, гр. Кюстендил, ул. "Отец Паисий" 11
http://www.bratstvokn.org/
e-mail: chitalishte@bratstvokn.org

078/ 529 195
078/ 526 395

2

“Васил Левски”

2500, гр. Кюстендил, кв.”Изток”

078/ 520 463

3

“Пробуда”

2500, гр. Кюстендил, кв. “Колуша”
http://www.probuda-kn.hit.bg/
e-mail: probuda_kn@abv.bg

078/ 552 187

4

“Искра”

2500, гр. Кюстендил, кв. "Стоян Лудев"

 

5

“Ильо Войвода”

2500, гр. Кюстендил, кв. "Герена"

 

6

“Надежда”

2500, гр. Кюстендил, кв. "Въртешево"

 

7

“Асклепион”

2500, гр. Кюстендил, ул. "Родопи" 9

 

8

“Светлина”

с. Катрище

 

9

“Златна долина”

с. Горно Уйно

 

10

“Пробуда”

с. Жабокрът

 

11

“П. Р. Славейков”

с. Лозно

 

12

“Васил Левски”

с. Берсин

 

13

“Пробуда”

с. Копиловци

 

14

“Отец Паисий”

с. Гърляно

 

15

“Славчо Темкин”

с. Драговищица

 

16

“Владимир Димитров-Майстора”

с. Шишковци

 

17

“Светило”

с. Горна Гращица

 

18

“Просвета”

с. Гюешево

 

19

“Кирил и Методи”

с. Долно село

 

20

“Просвета”

с. Граница

 

21

“Димитър Каляшки”

с. Жиленци

 

22

“Искра”

с. Нов Чифлик

 

23

“Светлина”

с. Соволяно

 

24

“Христо Ботев”

с. Тавалаичево

 

25

“Светлина”

с. Раждавица

 

26

“Възраждане”

с. Богослов

 

27

“Отец Паисий”

с. Багренци

 

28

“Стоян Лудев”

с. Скриняно

 

29

“Христо Ботев”

с. Горановци

 

30

“Просвета”

с. Грамаждано

 

    Последни новини от Кюстендил  
    ФОТОНАБЛЮДАТЕЛ

    Анкета
Можете ли да си позволите почивка? И къде?

-Да, традиционно семейството отива на море!
-Да, почивам на планина!
-Ще почивам на село през отпуската си!
-Все още не мога да планирам средствата си!
-Не мога да си позволя почивка!