Дата:
15. 09. 2019 г., Неделя
Времето в Кюстендил
Click for Kustendil, България Forecast
Валутен курс:
Туризъм, балнеология, култура в Кюстендил, град с осемхилядолетна история и традиции
    меню:

Кюстендил


     Град Кюстендил е областен център, попадащ в Югозападния планов район на Р България. Градът, заедно с останалите 71 населени места обхваща територия с площ от 964,3 кв.км. Като важни предимства може да се считат:
    - Наличие на уникален природен потенциал - разнообразен релеф-Западнобългарските планини, най-известна от които е Осоговската планина; река Струма-една от големите български реки, вливаща се в Бяло море/Гърция/; наличие на термоминерални извори с доказани лечебни свойства в областта на балнеолечението/1t-74С, дебит 33 л/с / - Добра суровинна база: иглолистни и широколистни гори, инертни материали за строителство и др.
    - Градът е разположен в зона, подходяща за развитие на трансгранично сътрудничество /до границите с Р Македония и Р Сърбия и Черна гора/ - Разстоянието от Кюстендил до: столицата София е 86 км., границата с Р Македония е 22 км., границата с Р Сърбия и Черна гора е 30 км.
   Исторически традиции:
   Още от Средновековието през Кюстендил е минавал южния път Западна Европа-Мала Азия през Балкански полуостров. Към момента през града минава международен транспортен коридор №8. Наличие на изключително богато културно-историческо наследство от античността, Средновековието и Възраждането. Благоприятни условия за развитие на културен, селски и зимен туризъм.
   Балнеоложки условия:
   Топлите минерални извори в съчетание с рехабилитационните центрове, дават възможност да се извършват процедури за лечение на: ставно-опорен апарат, калолечение, стомашно-чревни заболявания, безплодие, следоперативно възстановяване, рехабилитация и др. С минералната вода са захранени обществени бани, плувен комплекс с олимпийски размери и медицинска сауна. Високата температура и големия дебит предоставят възможност за геотермално използване на водата.
   Условия за развитие на:
    - планински туризъм - наличието на много планински хижи и заслони, трайно маркирани маршрути в Осоговската планина/започваща непосредствено от града/ и Рила планина/намираща се на 40 км. От Кюстендил/ дават възможност за развитие на туризма;
    - зимни спортове - наличие на бази за ски спортове /влекове, писти и др./, почивни бази;
    - екотуризъм - в региона няма предприятия, замърсяващи околната среда /съгласно проучване на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ Общината е една от най-екологично чистите в Р България/.
   Геостратегическо местоположение и население:
   През град Кюстендил минава път първи клас №6 /ГКПП Гюешево/ с Р Македония-Кюстендил-Радомир-София-Карлово-Сливен-Бургас/, който е главната пътническа артерия и връзка на столицата София със Скопие /Р Македония/, през Куманово. Път втори клас №62 свързва Кюстендил с градовете Дупница и Самоков. Връзката на града с ГКПП Олтоманци /с Р Сърбия и Черна гора/ се осъществява по път №601. През територията на Община Кюстендил минава трансевропейски коридор №8 /Вльора-Тирана-Скопие-София-Бургас-Азия/. В процес на проучване е трасе на бъдеща скоростна автомагистрала и ж.п. коридор.
   Населението на общината е 74 000 жители - етнически чист регион. Основна религия е християнството /наличие на много църкви и манастири, имащи национално и международно значение/.
   Климат:
   Общината попада в зона на преходно-континентален климат и средиземноморско влияние/главно по течението на река Струма/. Тези условия определят изключителната възможност за развитие на овощарството/региона е с доказани традиции, датиращи от миналото/. Особеностите на почвата, в съчетание с климата определят забележителните вкусови качества на плодовете /ябълки, череши, сливи, круши.../, които се отличават с най-високо сухо съдържание и плодови аромати, в сравнение с произведените такива в Европа. На 4 км. от града функционира Институт по овощарство/един от трите в страната/ от общонационално значение.
   Стратегически цели за развитие:
   Амбиция на общинското ръководство /мандат 2003-2007 година/ е:
    - цялостно газифициране на града /към момента се експлоатират трасета за захранване на обществени сгради и частни фирми/;
    - цялостно топлофициране на големите квартали на града;
    - доизграждане и въвеждане в експлоатация на язовир"Кюстендил" - публична държавна собственост, за водоснабдяване на града и допълнително използване на водата чрез МВЕЦ, с работен обем 15 млн. куб. м.;
    - пълно съдействие на всички предприемачи при изготвяне и одобряване на инвестиционни проекти;
    - осъществяване на съвместна дейност по отношение развитието на региона, с цел намаляване на безработицата, опазване на околната среда, подобряване и развитие на инженерната инфраструктура, развитие на овощарството, културния, селския и зимен туризъм;
    - довършване на процедурата по създаването и изграждането на Висше икономическо училище с шест специалности, свързани и с развитието на Общината;
    - развитие на балнеологията;
    - кардинално решение на проблема с битовите отпадъци.
    Последни новини от Кюстендил  
    ФОТОНАБЛЮДАТЕЛ

    Анкета
Можете ли да си позволите почивка? И къде?

-Да, традиционно семейството отива на море!
-Да, почивам на планина!
-Ще почивам на село през отпуската си!
-Все още не мога да планирам средствата си!
-Не мога да си позволя почивка!